گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
سه‌شنبه 9 تیر 1388

به احترام تو

              برای رقیه ی عزیز؛ سه ساله ی کربلا

              به احترام تو

              زیبای کوچک من

                نمی دانم چه بر تو گذشت

                        که تاریخ این همه

               تنها نوشتند تو را...

                      اما این را می دانم

                                  که هر سال

                 در این روزهای غمگین

                                  به احترام تو

                             گوشواره هایم را از گوش

                     در می آورم

                         وعروسکهای جمع شده ام را

                                 در زیر زمین خانه پنهان می کنم