گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
شنبه 29 خرداد 1389

چگونه در بند کنم؟

-  بر                    چگونه در بند کنم؟ 

برای پر                برای پروانه ها 

                                                         دانه نمی ریزند 

                              پس من تو را 

                                                                                    چگونه در بند کنم؟

چهارشنبه 5 خرداد 1389

وبلاگ خاله زوزی، من اونجام برای بچه ها

 

 

وبلاگ خاله زوزی 

 

امیدوارم پیشنهادات و انتقادات شما دوستان عزیز مثل همیشه و حتی در وبلاگ خاله زوزی به من کمک کنه. با تشکر از همه شما منتظرم 

www.khalezoozi.blogsky.com