گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
چهارشنبه 11 آبان 1390

برگشت دوباره

                                سلام دوستای خوبم

         

                             من دوباره برگشتم. غیبت طولانی من رو ببخشید            ( من دوباره متولد شدم

                                                     با دستی که برای نو شدنم قد کشید... )

            

            برای همسرم