گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
دوشنبه 24 اسفند 1388

تولد من

تولد من 

 

به دنیا که آمدم ستاره ها برایم دست تکان دادند. شب بود مهتاب خندید 

من در آغوش فرشته ای به نام مادر که هستی من از او و خدای اوست آرام گرفتم.  

چه شباهتی!!! من زاده زمستان و برف هم زاده زمستان. (آدم برفی) چه احساس

 

شگفت انگیزی وقتی برای طبیعت هم دوست داشتنی باشی.   

مثل هر سال اول تولدم را به خودم تبریک گفتم و بعد دیگران به من. برخلاف آنهایی که   

ناامیدند از به دنیا آمدن بی اندازه خوشحالم گر چه همیشه شادی ها سهم من نیست.   

اما خدایی دارم که تمام وجود من است پس خوشبختم.